Disclaimer

Alle productinformatie wordt door derden aangeleverd en is continu aan wijzigingen onderhevig. Zowel AlfaByte als zijn toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

Alle uitingen, afbeeldingen, etc, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en andere gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Over alle verkeer via Internet kunnen zowel AlfaByte als zijn toeleveranciers geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van vertraging, foutieve informatie e.d. veroorzaakt veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door zgn. ‘hackers’ of als gevolg door computervirussen.

 

AlfaByte houdt zich het recht voor alle informatie van deze website op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen