Erkend leerbedrijf

AlfaByte is erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het vmbo en mbo een leerzame en volwaardige stage of examenplek te kunnen bieden. Wij kunnen stage optie's aanbieden aan de volgende opleidingen: 

* Medewerker ICT mbo niveau 2 (25192)              
* Medewerker beheer ICT mbo niveau 3 (25191) 
* Netwerk- en mediabeheerder mbo niveau 4 (25190)

AlfaByte leerbedrijf ID: 100431312  op www.stagemarkt.nl

Medewerker ICT (25192) mbo niveau 2

B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
B1-K1-W2 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
B1-K1-W3 Realiseren van verbindingen
B1-K2-W1 In behandeling nemen en registreren van incidenten
B1-K2-W2 Oplossen en/of escaleren van incidenten

Medewerker beheer ICT (25191) mbo niveau 3

B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
B1-K1-W2 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
B1-K1-W3 Realiseren van verbindingen
B1-K2-W1 In behandeling nemen en registreren van incidenten
B1-K2-W2 Oplossen en/of escaleren van incidenten
P2-K1-W1 Opstellen van instructies
P2-K1-W2 Mondeling toelichting geven aan gebruikers
P2-K1-W3 Uitvoeren van after service

Netwerk- en mediabeheerder (25190) mbo niveau 4

B1-K1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen
B1-K1-W1 Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast
B1-K1-W2 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp
B1-K1-W3 Maakt een technisch ontwerp
B1-K1-W4 Realiseert een testomgeving
B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
B1-K2-W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
B1-K2-W3 Evalueert de implementatie
B1-K3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
B1-K3-W1 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem
B1-K3-W2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem
B1-K3-W3 Stelt procedures op voor het informatiesysteem en bewaakt deze
B1-K3-W4 Beveiligt het informatiesysteem