Microservices uit de cloud zijn een perfect fit… als ze passend zijn

Op het eerste gezicht lijkt het een tegenstrijdig verhaal. Alles en iedereen lijkt overtuigd te zijn van de voordelen van de cloud en microservices om diensten en apps makkelijk te ontwikkelen en aan te bieden, maar streaming-provider Amazon Prime Video gooit zijn gedistribueerde serverless architectuur (van AWS) eruit om ‘terug’ te gaan naar een monolith-infrastructuur. […]

Generated by Feedzy